Daria Łuska - Prezes Zarządu

Ewa Bernadeta Smiatek - Wiceprezes Zarządu

Daria Kostorz - Sekretarz Zarządu

Małgorzata Wiesława Pawlas - Członek Zarządu