Daria Łuska - Prezes Zarządu

Ewa Bernadeta Smiatek - Wiceprezes Zarządu

Judyta Sylwia Zagajska Karczewska - Sekretarz Zarządu

Małgorzata Wiesława Pawlas - Członek Zarządu