Można nas wspierać poprzez:

  • przekazanie 1% należnego podatku na rzecz naszej OPP, 
  • darowizny rzeczowe,
  • darowizny finansowe,
  • zakup rękodzieł wykonanych przez podopiecznych wraz z opiekunami,
  • udział w aukcjach internetowych (www.charytatywni.allegro.pl),
  • udział w zbiórkach publicznych,
  • wolontariat

 

Numer konta : Bank Pekao SA: 72 1240 4357 1111 0010 7705 7117