Stowarzyszenie Przy Dziupli ogłasza nabór uczestników projektu „Nasz nowy dom” dla zadania 1 „mieszkania chronione/wspomagane”, na turnus rehabilitacyjny.

 

Projekt „Nasz nowy dom” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród 24 osób niepełnosprawnych (12 K i 12 M) oraz 15 dzieci i młodzieży (8 K i 7 M)
z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LGD Morawskie Wrota) poprzez zapewnienie świadczenia usług terapeutycznych w formie mieszkania wspomaganego oraz usług wsparcia dziennego w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej na terenie Gminy Godów w okresie do 30.09.2020 r.

 

Uczestnikami zadania 1 „mieszkania chronione/wspomagane” projektu mogą być:

Osoby w wieku od 16 do 35 lat z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu nasilenia (umiarkowanym lub znacznym), w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zamieszkujące i/lub aktywne zawodowe i lub aktywne edukacyjnie i/lub aktywne społecznie na terenie obszaru gmin: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana.

 

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • utworzenie 6 miejsc świadczenia usług społecznych w formie mieszkań wspomaganych na terenie gminy Godów;

  • opieka terapeutów podczas pobytu w mieszkaniu;

  • trening samodzielnego funkcjonowania;

  • transport uczestników do miejsca codziennych aktywności (szkoła, miejsce pracy, itp.) oraz do mieszkania wspomaganego.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu przy ul. Czyżowickiej 29b, 44-300, Wodzisław Śląski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, osobiście lub za pośrednictwem terapeutów lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wzory dokumentów, druków i formularzy rekrutacyjnych są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia Przy Dziupli: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski oraz na stronie internetowej: www.przydziupli.org.pl.

 

 

 

W celu dokonania zgłoszenia do udziału w projekcie koniecznie zapoznaj się z regulaminem projektu zamieszczonym poniżej oraz wypełnij niezbędne formularze :

 

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nasz nowy dom, zadanie 1 Mieszkania wspomagane

2. Dane uczestnika, deklaracja uczestnictwa, zgoda RODO Mieszkania wspomagane

3. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług w mieszkaniu wspomaganym

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia

5. Zaświadczenie z OPS o korzystaniu lub kwalifikowaniu się do pomocy społecznej

6. Zaświadczenie z OPS o korzystaniu z PO PŻ