Nasze działania:

 • pomoc rodzinom i osobom borykającym się z problemem niepełnosprawności jak również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
 • wsparcie świetlic środowiskowych z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla",
 • organizacja dodatkowych zajęć dla wychowanków WPWD "Dziupla",
 • organizacja grup terapeutycznych oraz zajęć indywidualnych dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia,
 • prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej i sportowej,
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących,
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla rodzin oraz osób potrzebujących,
 • zajęcia integracyjne dla osób niepełnosprawnych,
 • trening mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych,
 • spotkania dla rodziców, tzw. "Spółdzielnia dobrych myśli",
 • organizacja zajęć dla podopiecznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych

 

Nasze projekty 2018 :
 • Festyn rodzinny "Jesteśmy Razem II" - finansowane ze środków na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • "Pływaj z Nami" - dofinansowanie projektu w ramach Programu "Decydujesz, pomagamy" współorganizowanego przez Tesco Polska,
 • "Profilaktyka przemocy i uzależnień" - finansowane ze środków na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego,
Nasze projekty 2019 :
 • Festyn rodzinny "Jesteśmy Razem "  - współfinansowany ze środków Powiatu Wodzisławskiego 
 • "Nasz nowy dom"- nasze miejsce na ziemi - szanse dla słabszych" - dofinansowany w ramach Projektu Grantowego : Szanse dla słabszych. Działania na rzecz włączenia społecznego na obszarze Morawskich Wrót w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • "Nasz Nowy Dom" - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
Nasze projekty 2020-2021 :
 • "Nasz Nowy Dom" - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020