Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych
Stowarzyszenie Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie
01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. projekt pn.: "NASZ NOWY DOM"

 

Stowarzyszenie Przy Dziupli realizujące w okresie 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. projekt pn.: NASZ
NOWY DOM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18 ogłasza gotowość
świadczenia usług społecznych pod postacią mieszkań treningowych dla 6 osób.
Usługami mogą zostać objęte osoby, które zgodnie z art. 53. 1 Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. ze względu na niepełnosprawność wymagają czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu spełnienia ról społecznych. Udział ma forme pobytu odpłatnego.

 

Informacji można zasięgnąć w Siedzibie Stowarzyszenia Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim - Pani
Sylwia Koczy tel. 506 318 599 w godzinach 16.00-17.00

 

ZAJĘCIA W ROKU 2021
Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 4 osobowych)
Podstawowe cele:
      trening umiejętności komunikacyjnych
      trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
      umiejętność współpracy w grupie
      metody radzenia sobie z emocjami
      praca nad przestrzeganiem zasad
      uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
      odreagowanie napięć emocjonalnych
      kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
      integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje
Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne/grupy2 osobowe)
Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.
Przykładowe umiejętności:
      umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
      wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
      umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
      umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
      umiejętności do zabawy z innymi,
      samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
      posługiwanie się pieniędzmi
      samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
      przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.
Zajęcia rewalidacyjne (indywidualne/grupy2 osobowe)
Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju
Terapia ręki (zajęcia indywidualne) (indywidualne/grupy2 osobowe)
Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.
Odpłatność za zajęcia
Zajęcia grupowe                                                                              Zajęcia indywidualne:
Członkowie  60 PLN / 60 min                                             Członkowie  70 PLN / 60 min        
Pozostali 65 PLN / 60 min                                                   Pozostali 80 PLN / 60 min              
*W przypadku rodzeństwa biorącego udział równocześnie w zajęciach 50 % zniżki
                                                                                  
Zajęcia płatne przelewem na konto:
Numer konta : Bank Pekao SA: 72 1240 4357 1111 0010 7705 7117
Zapisy na zajęcia
Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podanie następujących informacji:
      IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
      RODZAJ ZAJĘĆ
      IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA