"...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar..."  J. Korczak

 

Początki...

Stowarzyszenie Przy Dziupli (dawniej: Stowarzyszenie MamAutyzm) powstało z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci borykających się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 25 marca 2014 roku stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS i rozpoczęło działalność. Pierwszym miejscem, gdzie członkowie mogli się spotykać były salki przykościelne udostępnione dzięki uprzejmości ks. dziekana Janusza Badury, a następnie po długich poszukiwaniach własnego lokum udało się zadomowić w WDK Czyżowice, gdzie wynajęto dwie niewielkie salki dzięki pomocy pani Bibianny Dawid. Dzięki zaangażowaniu rodziców i ofiarności darczyńców udało się odremontować i stworzyć Klub Wsparcia Rodzica.

 

Dalsza działalność...

5 października 2016 r. stowarzyszenie połączyło siły z Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego "Dziupla"z Wodzisławia Śląskiego i głównym celem działalności stała się wszechstronna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie borykającym się z problemem niepełnosprawności, jak również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Od początku działalności stowarzyszenie organizuje z różną częstotliwością: spotkania dla rodziców, zajęcia z psychologiem dla rodziców i dzieci, uroczyste obchody Dnia Dziecka, Dnia Autyzmu, spotkania opłatkowe, pikniki rodzinne, zajęcia arteterapii dla dzieci, zajęcia taneczne dla mam i wiele, wiele innych zajęć. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi organizacjami i firmami, włączając się w organizację konferencji, spotkań, współuczestniczy w imprezach organizowanych przez różne instytucje, jak na przykład Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych, Blues dla Niepełnosprawnych w Olzie, czy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Miasto Wodzisław Śląski.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Przy Dziupli regularnie prowadzi cotygodniowe warsztaty plastyczne i rękodzieła dla podopiecznych wraz z opiekunami, a także spotkanie raz w miesiącu dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych, pt.: "Spółdzielnia dobrych myśli". Dla dzieci natomiast organizowane są m.in. zajęcia na basenie. 

 

Oddział w Podbuczu...

Z uwagi na fakt, że podopieczni Stowarzyszenia Przy Dziupli to osoby zależne (czyli osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z autyzmem lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu umiarkowanym i znacznym) marzeniem jest stworzenie dla podopiecznych mieszkań treningowych, które będą odpowiedzią na najbardziej naglące potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przychylność ze strony Wójta Godowa pozwoliła na rozwinięcie marzeń o jak najbardziej samodzielnym życiu i funkcjonowaniu podopiecznych. Dzięki podpisanemu porozumieniu Stowarzyszenie może korzystać z mieszkania znajdującego się w Podbuczu. Wspólnymi siłami rodziców, członków stowarzyszenia i ludzi dobrej woli mieszkania zostały wyposażone w podstawowe sprzęty i mogą służyć jako miejsce do odbywania treningów i spotkań.

Pierwszy trening...

Dzięki funduszom pozyskanym w mini projekcie prowadzonym przez CRIS z Rybnika oraz LGD Morawskie Wrota udało się przeprowadzić pierwszy trening mieszkaniowy dla sześciu osób niepełnosprawnych intelektualnie w dwóch mieszkaniach znajdujących się w Podbuczu. Były to dwa dni spędzone przez osoby dorosłe pod okiem terapeutów nastawione na maksymalnie samodzielne działanie podopiecznych. Ci młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną poczuli się przez chwilę jak pełnoprawni i odpowiedzialni właściciele domu, w którym trzeba zaplanować prace porządkowe, zakupy, gotowanie posiłków, to w jaki sposób spędzić czas wolny. Do tego należy zaplanować podział obowiązków oraz zadbać o własne relacje. Uczestnicy pierwszego weekendu byli bardzo zadowoleni i oczekują kontynuacji. Zadaniem stowarzyszenia jest pozyskanie wolontariuszy oraz funduszy na opłacenie terapeutów.